agenda

Balansopstellingen organiseert…

ALGEMENE INFORMATIE
We stellen jouw intentie of verlangen op door jouw vraag via een zin of tekening samen te vatten. Een tekening kan soms fijn zijn als je nog geen woorden aan jouw vraag kan geven. Ieder woord of deel van de tekening heeft een diepere betekenislaag voor jou. Binnen de opstellingen kan gebruik gemaakt worden van personen die jouw vraag in beeld brengen. Ook wordt wel gebruik gemaakt van voorwerpen op de vloer (vloerankers). In de opstelling wordt de vraag door de deelnemers (representanten) zichtbaar en hoorbaar gemaakt. Representanten of de voorwerpen laten iets zien van de interne en onbewuste werkelijkheid.

Ook zijn indviduele resonantieprocessen mogelijk. Je kunt er hier een afspraak voor maken.

We werken vanuit de identiteitsgeoriënteerde psychotraumatheorie (iopt) volgens de methode van Franz Ruppert. In beeld wordt jouw interne dynamiek zichtbaar. Op deze dag beginnen we met een korte inleiding over deze theorie.


thema: ZIJN IN VERBONDENHEID TOT HET LEVEN

Hoe verhouden we ons tot wat het leven ons geeft? Hoe komen we tot erkenning van de soms grote tegenstrijdigheden in ons bestaan? In de opstelling/het resonantie proces onderzoeken we de kern van jouw verlangen. We werken met de aanwezige deelnemers, de “resonantie-personen” om dit verlangen te representeren. In het proces wat zich ontvouwt kan vervolgens erkenning ontstaan en mogen we “Zijn” in verbondenheid met het leven.

Maandelijkse bijeenkomst voor het werken met het verlangen of intentie staat iedere avond op zichzelf en jij brengt in wat jouw vraag is.

Deze avonden zijn afzonderlijk van elkaar te volgen.
De avond begint met een korte inleiding over de theorie. 

13 december 2022
dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
tarief A: € 50,- B: € 35,- R: € 25,-

17 januari 2023
dinsdagavond van 19:00 tot 21:30 uur
tarief A: € 50,- B: € 35,- R: € 25,-

14 februari 2023
dinsdagavond van 19:00 tot 21:30 uur
tarief A: € 50,- B: € 35,- R: € 25,-

20 februari 2023
! maandagmiddag van 13:00 tot 15:30 uur
tarief A: € 50,- B: € 35
,– R: € 25,-

21 maart 2023
dinsdagavond van 19:00 tot 21:30 uur
tarief A: € 50,- B: € 35,- R: € 25,-

11 april 2023
dinsdagavond van 19:00 tot 21:30 uur
tarief A: € 50,- B: € 35,- R: € 25,-

9 mei 2023
dinsdagavond van 19:00 tot 21:30 uur
tarief A: € 50,- B: € 35,- R: € 25,-

13 juni 2023
dinsdagavond van 19:00 tot 21:30 uur
tarief A: € 50,- B: € 35,- R: € 25,-

18 juli 2023
dinsdagavond van 19:00 tot 21:30 uur
tarief A: € 50,- B: € 35
,– R: € 25,-

Heb je nog vragen dan kun je bellen met Yke Radema of Marleen van Engelen.

Er is contact voor aanvang.
Klik hier hoe je jezelf kunt voorbereiden en wat de voorwaarden zijn om deel te nemen aan de Zoom-balansopstellingen


Tarieven voor activiteiten die in de Poort gegeven worden: Bovenaan de pagina van je keuze kun je betalen door één van de drie tarieven aan te klikken. Aangezien we iedereen graag in de gelegenheid willen stellen mee te doen hanteren we drie tarieven.

  • Tarief A: Voor mensen met een gemiddeld of hoger inkomen (richtlijn: vanaf € 1500,- netto)
  • Tarief B: Voor mensen met een laag inkomen (richtlijn: minimumloon tot € 1500,- netto)
  • Tarief R: Sterk gereduceerd tarief voor mensen met een bijstandsuitkering en studenten (richtlijn: tot € 950,- netto).